Нов живот за софийските гари

мин. четене

“Станция София” е името на събитието, на което група градски активисти и общественици обсъдиха инициативата “Зеленият преход на Гарите”. Основната цел на проекта е да се предложи широко възприет план за възможното развитие на бившите индустриални пространства в района на Сточна гара и Гара Подуяне и тяхното интегриране в активния живот на града. Събитието, организирано от колектива за градско преобразуване ГРАДОСКОП, целеше да покаже как сградите на тези терени могат да се обживят отново, и да постави началото на широка дискусия за възможните им функции така, че те да служат максимално на цялостното, устойчиво развитие на града.

Проектът “Зеленият преход на гарите” бе иницииран от главния архитект на Столична община Здравко Здравков в диалог с Министерство на транспорта, Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) и Български държавни железници (БДЖ). Процесът е координиран от мултидисциплинарния екип на ГРАДОСКОП с подкрепата на “Аргус 01”.

“Терените от Сточна гара до Гара Подуяне са големи и централно разположени и дават изключителна възможност да развием нови мултифункционални пространства, съобразени със стратегията за развитие на града.”, сподели арх. Здравко Здравков по време на събитието. “Това ще ни помогне да работим и за преодоляването на сегрегацията между по-бедната и по-благоустроената част на града, които в София са разделени отчетливо от ЖП линиите и канала на Владайска река.”


Още по темата: