Автор:
За автора:

Кремена Димитрова

Всичко може да бъде направено с повече красота и любов към човека, това са всекидневните ми битки. А моето оръжие са думите, малките и големите жестове, мълчанието, смирението. Трябва да се воюва само с любов в сърцето, и само с уважение към другия. Източната мъдрост, южноамериканската страст и дълбочината на българското православие са моите опори в търсенето на смисъла. Гледам на себе си като на агент провокатор в полето на изкуството и мост към истинското и автентично преживяване в театъра, визуалното, музиката и киното, и най-вече в литературата, защото всичко започва и свършва в словото!

Това е моят Бог, на когото се кланям всеки ден.